Zuzmógyűjtemény

A világ zuzmófajainak körülbelül 25 százalékát reprezentáló gyűjteményünkben közel 4000 faj mintegy 9800 példányát őrizzük. A példányok több mint harmada a mai Magyarország területéről származik, kétharmada pedig külföldön gyűjtött anyag. A több mint 1300 példányt számláló típusanyag is figyelemreméltó.

A kezdetben a virágos gyűjtemények részeként kezelt zuzmógyűjtemény 1909-ben lett önálló, amikor Timkó György személyében önálló kezelőt kapott. Exsiccata-kibocsátása, cserék és saját (különösen kárpát-medencei) gyűjtései révén gyarapította a gyűjteményt. Az őt követő kutatók, azaz Kőfaragó-Gyelnik Vilmos, Szatala Ödön és Verseghy Klára hasonló módszerrel és intenzitással növelték a példányszámot, amely mára a világ első 15 vezető zuzmógyűjteménye közé emeli gyűjteményünket.


A zuzmógyűjtemény története

A példányokat alumínium szekrényekben tároljuk. A gyűjtemény törzsgyűjteményre és típusgyűjteményre különül, a törzsgyűjtemény a nemzetségek (azon belül a fajok) ábécérendjében, a típusgyűjtemény egyelőre Zahlbruckner rendszerében épül fel. A törzsgyűjteményben a példányok további két csoportba rendezettek, a borító színes cédulája jelzi a Magyarországon, fehér cédulája pedig a mai Magyarország területén kívül gyűjtött példányokat.

Környezetünk fokozódó elszennyeződésének jó indikátorai a zuzmók: a levegőszennyeződés kedvezőtlen mértékű növekedésével egyes fajok eltűnnek, míg mások megjelennek. Ezért a környezetvédelmi kutatásokban előtérbe kerülő zuzmófajok esetében a régebbi gyűjtések adatai nagyon fontos összehasonlító anyagul szolgálnak.

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Lőkös László
Preparátor: Döme Bernadett

Darabszám, típusanyag
Törzsgyűjtemény: 98080 példány
Típusgyűjtemény: 1311 példány

Hozzáférés
A gyűjtemény magyarországi példányainak adatai (29 750 példány) CDS-microISIS adatbázisban, a típusgyűjtemény (1311 példány) adatai Excel táblázatban kerestethetők a helyszínen. 
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni: lokos.laszlo@nhmus.hu.
Helyszíni kutatásokra engedély ezen a nyomtatványon [link] kérhető legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt.
Bővebben                                                        

Galéria képei: