Látogatói szabályzat

Tisztelt Látogatók!

 

A Magyar Természettudományi Múzeum élményekkel teli felejthetetlen programban kívánja Önöket részesíteni.

Annak érdekében, hogy örömteli emlékeik legyenek a Múzeumról, kérjük látogatásuk során az alábbi szabályokat tartsák be:

 

1. A Múzeumot érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. A Múzeum területére alkoholos befolyásoltság, illetve más bódító szerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos, még érvényes belépőjegy birtokában is.       
A Múzeum látogatói a belépőjegy megvásárlásával, illetve a Múzeum területére történő belépéssel kifejezik és elismerik, hogy a Látogatói Szabályzatot elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják, és annak rendelkezéseit betartják.  
A Múzeum csak saját felelősségére látogatható! A látogatók a belépőjegy megvásárlásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Múzeum a látogató felelőtlen viselkedéséből eredő esetleges sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállal!   
A látogatók az általuk okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartoznak.

2. A ruhatár használata kötelező és ingyenes. Kérjük, hogy szíveskedjenek a ruhatárban hagyni az esernyőket, a kézitáskánál nagyobb méretű hátizsákokat, táskákat!  A fentieken kívül a kiállítótérbe tilos bevinni élőállatot, szúró- és vágóeszközöket, illetve bármit, ami a látogatók vagy a Múzeum munkatársainak testi épségét, biztonságát, illetve a kiállítás állapotát veszélyezteti.

3. Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, összecsukott állapotban, kézben nem szállítható.       
A 14 év alatti személy a Múzeumban kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
A szülő, nagykorú kísérő felel azért, hogy a gyermek a kiállítási tárgyak épségét megóvja, és a kiállítóteret, valamint annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használja. A fiatalkorú testi épségéért, valamint a Múzeumhoz illő, kulturált viselkedéséért a szülő, nagykorú kísérő felel.         
Csoportos látogatás során a csoportvezetőt, kísérő nagykorút terheli a felelősség azért, hogy az általuk vezetett csoport minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat.

4. A személyfelvonó elsősorban a mozgáskorlátozottak, a lépcsőt nehezen használók és a babakocsival érkezők  számára került kialakításra. Kérjük, ezért csak indokolt esetben használják a liftet!

5. A Múzeum az elveszett értéktárgyakért felelősséget nem vállal. Talált vagy elveszett értéktárgyak esetében az információs pultot szíveskedjenek értesíteni!

6. A kiállítás és a látogatók biztonsága érdekében a kiállítás területén biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint.

7. Kérjük, legyenek tekintettel másokra! A Múzeum területén szíveskedjenek lehalkítani mobiltelefonjukat, és hangos beszélgetéssel, zajongással, lármázással ne zavarják a többi látogatót. Telefonálni, zenét hallgatni csak kihangosítás nélkül, fülhallgatóval lehetséges.

8. Az Önök és mások testi épségének és egészségének megőrzése érdekében szigorúan tilos:

  • a Múzeumban a szaladgálás, főként a lépcsőkön és a kiállítótérben,
  • a lépcsőkorlátokra felülni, azon csúszkálni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni,
  • a kiállított tárgyakat, valamint a kiállítási segédeszközöket megrongálni, eltulajdonítani,
  • a biztonsági jelzések és lezárások figyelmen kívül hagyása,
  • a tűzriadó, vagy más, a múzeum elhagyására való felszólítás figyelmen kívül hagyása,
  • a múzeum egész területén dohányozni.

    9. A világjárvánnyal összefüggő egészségügyi szabályok betartása a múzeumlátogatás során is kötelező.

 

A Látogatói Szabályzat bármely pontjának megsértése a Látogatónak a Múzeumból való kizárását vonhatja maga után.

Köszönjük az együttműködésüket, élményekben gazdag múzeumlátogatást kívánunk!

 

A Magyar Természettudományi Múzeum vezetősége