A Balkán különleges élővilága

  English

A Balkán-félsziget állat- és növényvilágának lenyűgöző fajgazdagsága és a kizárólag itt előforduló bennszülött fajok magas aránya miatt egyike Földünk ismert biodiverzitási "forrópontjainak". Azoknál a csoportoknál, ahol az állatok terjedőképessége korlátozott és/vagy mozaikosan előforduló speciális biotópokhoz kötöttek, különösen magas az endemikus fajok aránya. A mészkőterületek nagy kiterjedésének köszönhetően a karsztformációkhoz (barlangokhoz, karsztforrásokhoz, csupasz sziklafalakhoz) kötődő felszíni és felszín alatti faunája világviszonylatban is páratlan.

A domborzati és a geológiai adottságok mellett az elmúlt néhány millió év éghajlati történéseinek van a legnagyobb szerepe abban, hogy ilyen bámulatos biológiai sokféleség tudott itt kialakulni. Az elmúlt két és félmillió év során itt viszonylag állandó volt a klíma, így - Dél-Európa másik két nagy félszigetéhez, valamint Anatóliához hasonlóan - ezt a területet sosem érte el a jégkorszakok idején az Európa északibb részeit hol elborító, hol visszahúzódó jégtakaró. Ezek a területek menedékként szolgáltak a jégkorszakok (glaciálisok) alatt az európai mérsékelt övi állat- és növényvilág számára, amely ezekből a gócpontokból tudott a jégkorszakok közti felmelegedések (interglaciálisok) idején az északibb területekre, igy a Kárpát-medencébe is visszatelepülni.

A Balkán tehát nemcsak önmagában érdekes és vonzó kutatási célpont, de miután kulcsszerepe van a Kárpát-medence fauna- és flóragenezisében, ezért Magyarország állat- és növényvilágának kialakulását sem tudnánk megérteni a Balkán megismerése nélkül.

Mindezek miatt nem meglepő, hogy a Balkán régóta kiemelt célpontja a magyar természettudósoknak. A Magyar Természettudományi Múzeum a kezdetektől fogva kivette a részét a Balkán természeti kincseinek feltárásából, jelenleg ez az egyik kiemelt hosszútávú tudományos projekünk. Évtizedek óta rendszeresen vannak múzeumi gyűjtőutak Bulgáriába, Görögországba valamint az egykori Jugoszláviába, és mindezek mellett a 90-es évektől kezdve egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk Albánia kutatására is.

Albánia flórája
Albánia hegyei
Galéria és linkek