Herbarium Carpato-Pannonicum

frissítve: 2021.03.04.

A Herbarium Carpato-Pannonicum a Magyarország jelenlegi területén, továbbá a volt Magyar Királyság 1920-ban elcsatolt részein (Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Partium, Délvidék és Horvátország északi része, Őrvidék) gyűjtött virágos növények lapjait tartalmazza. Mintegy 600 ezer példányt számlál, bővülése folyamatos.
A gyűjtemény Magyarország mai területének flórájára nézve reprezentatív, a határon túli területekről az 1940 utáni gyűjtések igen szórványosak. Jávorka Sándor e gyűjtemény anyagára támaszkodott, amikor megírta a történelmi Magyarország első átfogó flóraművét, a Magyar Flórát (1925–26). Ez a mai napig a Kárpát-medencében kutató botanikusok alapművének számít.
A gyűjteményben a nemzetségek elrendezése Dalla Torre és Harms rendszerét követi, nemzetségen belül a fajok abc-rendben követik egymást.

Munkatársak
Gyűjteményvezető (kurátor): Somlyay Lajos 
Kurátorok:
Preparátorok: Kissné Török Ildikó
Önkéntes: 

Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: kb. 600.000
Fajok száma: közelítőleg 4.500
Típusok száma: kb. 10.000

Nevezetes gyűjteményrészek

Hozzáférés

A gyűjtemény munkanapokon, a gyűjteményvezetővel (somlyay.lajos@nhmus.hu) történt előzetes egyeztetés után látogatható. A helyszíni kutatáshoz írásbeli engedély [link] szükséges, amelyet a tervezett látogatás előtt legalább 3 munkanappal kell kérni.

Nevezetes gyűjteményrészek (a link-re kattintva)

Történeti gyűjtemény (Collectiones Historicae)
A virágos gyűjteményekhez szervesen kapcsolódik a legrégebbi (az 1820-as évek előtt gyűjtött) lapokat őrző történeti gyűjtemény. Alapját Kitaibel Pál nagy értékű klasszikus herbáriuma képezi. További jelentős részei Stanislaus Albach, Heinrich Johann Nepomuk von Crantz, David Heinrich Hoppe, Stephanus Lumnitzer, Franz von Mygind és Andreas Wolny herbáriuma. Kitaibel Pál teljes gyűjteménye a példányok fotóival és cédulaadataival a http://muzeum.arcanum.hu/kitaibel címen elérhető, illetve kereshető.

Kossuth Lajos herbáriuma
Kossuth Lajos gyűjteménye két eredeti szekrényben, összesen 16 fiókban található. A növények döntő része Olaszországból származik, de vannak magyarországi és észak-amerikai növényei is. Kossuth botanikai tevékenységét, botanikához való vonzódását Moesz Gusztáv, illetve Kováts Dezső ismerteti.

Növényakvarell-gyűjtemény (Icones Pictae Plantarum)
Csapody Verának A magyar flóra képekben (Iconographia Florae Hungaricae) című munkájában is felhasznált akvarelljeit, Koch Ernőné 237 gyümölcsfestményét és Szemere László gombákat ábrázoló 787 akvarelljét tartalmazó gyűjtemény. A gyűjtemény példányainak adatai a helyszínen adatbázisban kereshetők