Új szerzemények

Az embertani könyvtár gyarapodása

2019-08-28

Andrew Kirk: Skeletons : The extraordinary form and function of bones. 2016 Wellfleet

Important speleoarchaeological sites in Slovakia. 2017

Bio-anthropological studies of early holocene hunter-gatherer sites at Huiyaotian and Liyupo in Guangxi, China. 2017 Tokyo

Négy sávon. A Munkácsy Mihály Múzeum régészeti kutatásai az M44 nyomvonalán. 2018 Békéscsaba

Caroline Wilkinson: Forensic facial reconstruction. 2008 Cambridge

Introduction to physical anthropology. 2018 15th ed.

Erdősi Károly: Múmiák és minarétek. 1936 Budapest

László Gyula: Számadás népünkről. 1986 Budapest

Deák Farkas: Fogságom története. 1972 Bukarest

Árpád előtt, Árpád után. 2008 Szeged

Baktay Ervin: Körösi Csoma Sándor. 1962 Budapest

Kákosy László: Dzsehutimesz sírja Thébában. 1989 Budapest

Dienes István: A honfoglaló magyarok. 1974 Budapest

Régészeti továbbképző füzetek 1. 1982 Budapest

Petrányi Gyula: Immunoplázia, immunotrófia : Az immunológia másik oldala. 1984 Budapest

Feuerné Tóth Rózsa: Margitsziget. 1955 Budapest

Fitz Jenő: Gorsium – Hercvlia : Tác. 1973 Budapest

B. Thomsa Edit: Rómaikori villák a Balatonvidéken. 1961 Budapest

Fülep Ferenc: Pécs rómaikori emlékei. 1964 Budapest

Kádár Zoltán, Balla Lajos: Savaria. 1958 Budapest

Wellner István: Az aquincumi mozaikok.1962 Budapest

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. Múzeumi tájékoztató. 1991 Kaposvár

C. W. Ceram: Az első amerikai. 1979 Budapest

György Aladár: A föld és népei : Népszerű földrajzi és népismereti kézikönyv : 5. kötet. 1905 Budapest

 

 

2019-06-21

Annales Musei historico-naturalis hungarici 2018. vol.110

The talking dead 2. : Past and present of biological anthropology : The heritage of Török Aurél's oeuvre : New results from ancient tuberculosis and leprosy research / Ed. by Szilárd Sándor Gál. Mega Publishing House : Cluj-Napoca, 2018

Kuny Domokos Múzeum közleményei 2017. vol.23

Nógrád megye honfoglalása és kora Árpád-kori temetői és sírleletei / Horváth Ciprián. Martin Opitz : Szeged-Budapest, 2019

Атлас топографической анатомии человека / Ю. Л. Золотко. Медицина : Москва, 1976

Ősi kurgánok a magyar Alföldön / Dani János, Horváth Tünde. Archaeolingua : Budapest, 2012

A tatárjárás : Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban : 2007. május 25. – szeptember 30. / szerk. Ritoók Ágnes, Garam Éva. Magyar Nemzeti Múzeum : Budapest, 2007

Arrabona 2015–2018 2018. vol.53–56

Deception Island : Archaeology of 'Anyapax, Anapaca Island, California / T. C. Rick, L. A. Reeder-Myers. Smithsonion Inst. : Washington DC, 2018

Anthropology today 2019. vol.35 nr.2, 3

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2019. vol.25 nr.2

Energy and rthics? Special issue of the JRAI 2019. vol.25 S1

„Eltűntek, mint az avarok...” : Avar kori temető Zamárdi-Rétiföldeken / Balogh Csilla. Martin Opitz : Budapest-Zamárdi, 2019

A keleti szlávok antropológiája különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra / Gáspár János. Kárpátaljai Tudományos Társ. : Ungvár, 1944

Folia historica 2017. vol.33

Papers on anthropology 7 : Proceedings of the 8th Tartu International Anthropological Conference : 12–16. October / Ed by Helje Kaarma et al. Univ. of Tartu : Tartu, 1997

 

2019-04-04

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 2018. vol.118

Határtalan Régészet : Archeológiai magazin 2018. vol.3 nr.2, 3, 4

Múzeumi közlemények 2005. nr.2

Documentatio Ethnographica 1982. nr.9

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2019. vol.25 nr.1

 

2019-03-21

Honfoglalás / Szerk.: B. Szabó János és Sudár Balázs. Osiris : Budapest, 2018

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 2015. vol.96

Sötét idők túlélői : A kontinuitás fogalma, kutatásának módszerei az 5–11. századi Kárpát-medence régészetében : 2014-ben Debrecenben megrendezett konferencia kiadványa / Szerk.: Hága Tamara Katalin, Kolozsi Barbara. Déri Múzeum Régészeti Tár : Debrecen, 2018

Obi-ugor viseletek / Kerezsi Ágnes ; A fényképeket készítette Roboz László, Sarnyai Krisztina ; Angol szöveg: Seleanu Magdalena. Néprajzi Múzeum : Budapest, 2010

A nyereg / Gráfik Imre ; A fényképeket készítette: Roboz László ; A rajzokat készítette: Garzó Ágnes ; Az idegennyelvű összefoglalókat ford.: Tar Katalin (angol), B. Szabó Károly (német). Néprajzi Múzeum : Budapest, 2012

Magyarok a Kárpát-medencében / Összeáll. és szerk.: Glatz Ferenc. Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat : [s. l.], 1988

Ózd csodálatos földje : a Baden-kultúra Ózd-Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon / Horváth Tünde ; Bernert Zsolt és Buzár Ágota közreműködésével ; [Angol fordítás: Magdaléna Seleanu]. Martin Opitz Kiadó : Budapest, 2018

Csontvázak a szekrényből : válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából 2002-2009 / Szerk. Bartosiewicz László, Gál Erika, Kováts István. Martin Opitz Kiadó : Budapest, 2009

 

2019-02-28

Fajok keletkezése természetes kiválasztás útján vagy az életrevalóbb tenyészfajok boldogulása a létért való küzdelemben., 1. kötet / Charles Darwin. Athenaeum : Budapest, 1911

Fajok keletkezése természetes kiválasztás útján vagy az életrevalóbb tenyészfajok boldogulása a létért való küzdelemben., 2. kötet / Charles Darwin. Athenaeum : Budapest, 1911

Az ember származása és az ivari kiválasztás., 1. kötet / Charles Darwin. Athenaeum : Budapest, 1910

Az ember származása és az ivari kiválasztás., 2. kötet / Charles Darwin. Athenaeum : Budapest, 1910

II. István : (a korai magyar történelem egy ismeretlen fejezete) / Írta: Tuzson János. Atlantis-Centaur Publications; Framo Publications: Chicago,1997

A honfoglalók viselete / Szerk.: Sudár Balázs, Petkes Zsolt ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport. Helikon : [s. l.], 2017

Magyarok a honfoglalás korában / Szerk.: Sudár Balázs ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport. Helikon : [s. l.], 2015

Honfoglalók fegyverben / Szerk.: Petkes Zsolt, Sudár Balázs ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport. Helikon : [s. l.], 2015

Honfoglalás és megtelepedés / Szerk.: Sudár Balázs, Petkes Zsolt ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport. Helikon : [s. l.], 2016

Hétköznapok a honfoglalás korában / Szerk.: Petkes Zsolt, Sudár Balázs ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport. Helikon : [s. l.], 2017

Az európai civilizáció kezdetei : az őskori Európa az első földművelőktől a klasszikus ókorig / Stuart Piggott ; [Ford. és az utószót írta Makkay János]. Gondolat : Budapest, 1987

Szent István államszervezésének régészeti emlékei / Magyar Kálmán ; [Angol fordító: Éva van Dam-Kronauer] ; [A rajzokat és ábrákat készítette: M. Hrotkó Zsuzsanna, Nováki Gyula, Sándorfy György]. Segesd Önkormányzata : Kaposvár-Segesd, 2001

Aranyba rejtett arcok : aranymaszkok Ázsiából : a Zelnik-gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban / [Kiállítási vezető: Szegő Gábor (Sembery Gábor és Sembery Leila tanulmányának felhasználásával), Wilhelm Gábor]. Néprajzi Múzeum-Magyar Indokína Társaság Kft. : Budapest, 2010

Mégis Petőfi? : a szibériai Petőfi-kutatás irodalma időrendi sorrendben / Kiszely István. Extra Lapkiadó Kft. : [s. l.], 1993

A honfoglaló magyarság kualakulása / Írta Németh Gyula. Magyar Tudományos Akadémia : Budapest, 1930

Taking them back to my homeland... : Hungarian collectors - Non-European collections ot he Museum of Ethnography in a European context / Ed. by János Gyarmati. Néprajzi Múzeum : Budapest, 2008

 

2019-02-20

A Balaton régészeti és történeti emlékei / Radnóti Aladár, Gerő László. Közoktatásügyi Kiadóvállalat : Budapest, 1952

Kelta magyarok, magyar kelták / Timaru-Kast Sándor ; [Szerk., sajtó alá rend.: Bálint István János]. Magyar Ház : Budapest, 1999

A IX-X. századi magyar társadalom / Bartha Antal. Akadémiai Kiadó : Budapest, 1973

Ancient cultures of the Uralian peoples / Hajdú Péter. Corvina : Budapest, 1976

Árpád népe előtt / Írta Fülöp Gyula ; Rajzolta Lendvai Antal. Kapocs: [s. l.], [s. a.]

Ősemberek - ősmagyarok / Írta: Hóman Bálint ; A szerző hátrahagyott kéziratát sajtó alá rendezte Szendrey Tamás és Clementis-Záhony Botond. Hungarian Cultural Foundation : Atlanta, 1985

A magyarság és a Kelet : II. Őstörténeti Konferencia : Természettudományi szekció : populációgenetika és embertan / Konferenciaelnök: Aradi Éva. Magyarok Világszövetsége : Budapest, 2008

A magyarság és a Kelet : II. Őstörténeti Konferencia : régészet és írásos források, történelmi szekció / Szekcióelnök: Magyar Kálmán. Magyarok Világszövetsége : Budapest, 2008

A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt / irta Pauler Gyula. Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T. : Budapest, 1899

A huszonnegyedik óra után : magyar expedíció a jogurok között / Írták: Kiszely István, Cey-Bert Gyula, Csang Rei. Polyák István : [s. l.], [s. a.]

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2018. vol.5

 

2019-02-06

Agria - Annales Musei Agriensis 2013. vol.48

Communicationes Archaeologicae Hungariae 2005

Kutatóúton az ősi Khorezmben / Érdy Miklós. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék : Debrecen, 1988

Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának kiállításához 1898 / Jankó János ; [Szerk. Szemkeő Endre és Gráfik Imre] ; [A szöveget jegyzetekkel ellátta Fülöp Hajnalka, Sáfrány Zsuzsa, Szemkeő Endre, Szilágyi Miklós, Wilhelm Gábor] ; [A fényképeket készítette Winter Erzsi, Roboz László] ; [A rajzokat készítette Sáfrány Zsuzsa]. Néprajzi Múzeum : Budapest, 2002

Kalotaszeg magyar népe : néprajzi tanulmány / Jankó János. Néprajzi Múzeum : Budapest, 1993

A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei / Olekszij Komar ; Red./Szerk., [Ford.] Türk Attila, Budai Dániel. Martin Opitz Kiadó : Budapest, 2018

A magyarság őstörténete / Írta: Czeglédy Károly, Deér József, Gunda Béla, Gyóni Mátyás, Kniezsa István, Kossányi Béla, Halasi Kun Tibor, László Gyula, Ligeti Lajos, Nemeskéri János, Zsirai Miklós ; Szerk.: Ligeti Lajos. Akadémiai Kiadó : Budapest, 1986

Messzi népek magyar kutatói : az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői / [Szerk. és a bevezetést írta Bodrogi Tibor] ; [Válogatta, az életrajzokat és a jegyzeteket írta Bodrogi Tibor, Boglár Lajos, Ecsedy Csaba, Hegyi Imre, Sándor István, Sárkány Mihály] ; [A fotókat Kónya Kálmán, Koffán Károly, Németh Ferenc készítette]. Gondolat : Budapest, 1978

Őseinkről : tanulmányok / László Gyula. Gondolat : Budapest, 1990

"Emlékezzünk régiekről..." : a Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás / László Gyula. Móra Ferenc Könyvkiadó : [s. l.], [s. a.]

Az avarok kincsei : VI-IX. századi leletek magyar múzeumok gyűjteményeiből / [A katalógust összeállította és tervezte: Kürti Béla, Szekeres Ferenc] ; [Fotó: Dömötör Mihály]. Magyar Nemzeti Múzeum : Budapest, 1986

A népvándorláskor művészete Magyarországon / László Gyula. Corvina : [s. l.], [s. a.]

 

2019-01-15

Archivio per l'Antropologia e la Etnologia 2017. vol.147

Néprajzi értesító 2017. vol.99

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2018. vol.24 nr.3, 4

Orvostörténeti közlemények 2018. vol.69 nr.1-4 (242-245)

Anthropology today 2018. vol.34 nr.5, 6

A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve 2017. vol.39

Boros János – Rapcsányi László: Vendégségben őseinknél. Gondolat : Budapest, 1975. ISBN 9632802330, 553 p., [34] t.fol. : ill. ; 25 cm

 

Korábbi évek gyarapodása

2018, 2017, 2016, 2015

összeállította:
© Makra Szabolcs, 2015–2019