Az Embertani Tárról szóló irodalom

Nemeskéri, J. (1950): Az O.[rszágos] Természettudományi Múzeum és a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja felügyelete alá tartozó jelentősebb vidéki múzeumok embertani leletanyaga. – Archaeologiai Értesítő 77(2): 100–105.

Nemeskéri, J. (1955): A Természettudományi Múzeum Embertani Tára történeti embertani gyűjteményének gyarapodása az 1950–1954. években. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 6: 411–415.

Dokládal, M. (1958): Antropologie na Balkáně. Část I. Anthropologie v Maďarsku. – Anthropologické společnosti 11(2): 1–13.

Lipták, P. (1959): Stan badań antropologicznych na Węgrzech. – Przegląd Antropologiczne 25: 265–272.

[sz. n.] (1960): A Természettudományi Múzeum dolgozóinak 15 éves irodalmi munkássága 1945–1960. Antropológia. – Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeum Könyvtári tájékoztató 4: 94–102.

Nemeskéri, J. (1961): Fifteen Years of the Anthropological Department of the Hungarian Natural History Museum (1945–1960). – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 53: 615–639.

Nemeskéri, J. (1962): Az Embertani Tár tudományos munkája. – Természettudományi Közlöny 93(6): 268–269.

Lipták, P. (1964): Vázlatos áttekintés a magyarországi embertani kutatások 15 évéről (1948—1963). – Anthropologiai Közlemények 8(3-4): 140–148.

Tóth, T. (1971): Twenty-five years (1945–1970) of the Anthropological Department Hungarian Natural History Museum. – Anthropologia hungarica 10: 5–10.

Tóth, T. (1981): The Anthropological Department in the history of Hungarian anthropology. – Anthropologia hungarica 17:109–121. [Appendix. Departmental publications of the research staff (1950–1980)].

Tóth, T. (1990): The beginning of modern trends in Hungarian anthropology. In memoriam of J. Nemeskéri (1914–1989). – Anthropologia hungarica 21: 5–10.

Makra, Sz. & Pap, I. (2006): Az embertani szakanyag és az elektronikus nyilvántartás a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában. – In: Újlaki Pongrácz, Zs. (szerk.): “Hadak útján”. Népességek és iparok a népvándorlás korában. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XVI. Konferenciáján (Nagykovácsi, 2005. szeptember 26-28.) elhangzott előadások, CD, Park Kft. Nagykovácsi, pp. 331–339.

Makra, Sz. (2009): A Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában őrzött avar kori temetők leletkatalógusa [The Catalogue of the Avar Period findings housed at the Department of Anthropology of the Hungarian Natural History Museum]. – Folia Anthropologica 8: 93–118.

 

Múmiákról szóló irodalom

Farkas Károly (szöveg) – Szitányi György Ferenc (kép): Múmiák: Évezredek tanúi a nagyvilágból. – Élő bolygó magazin. A Spektrum Televízió magazinja 1(2): 18–28.

Daniss Győző (írta) – Szandelszky Béla (fényk.) (2005): A váci múmiák (Muzológia. Úton-Útfélen. Magyar szemmel itthon és a nagyvilágban). – National Geographic Magyarország 2005. január: 18–28.

Pap, I. – Susa, É. – Józsa, L. (1997): Mummies from the 18 th-19 th century Dominican Church of Vác, Hungary. – Acta Biologica 42: 107–112.

Szikossy, I. – Bernert, Zs. – Pap I. (1997): Anthropological investigation of the 18th-19th century ossuary of the Dominican Church at Vác, Hungary. – Acta Biologica 42: 145–150.

Zomborka, M. (1996): Vác, "Fehérek temploma" kriptafeltárás 1994-95 (The exposure of the Dominic Crypt in Vác, the initial stages of the restoration). – Magyar Múzeumok 2(1): 3–7.

 

A pleisztocén gyűjtemény irodalma

Akazawa, T. – Muhesen, S. – Dodo, Y. – Kondo, O. – Mizoguchi, Y. (1995): Neanderthal infant burial. – Nature 377: 585–586.

Anthony, R. – Herpin, A. (1935): Considérations sur la mandibule de l'homme moustérien de mla grotet Mussolini (Subalyuk), village de Cserépfalu, Hongrie. – Bull. et Mem. de la Soc. Anthrop. Paris, t.6, fasc.1-3: 31–34.

Arensburg, B. – Pap, I. – Tillier A-m. – Chech M. (1996): The Subalyuk 2 Middle Ear Stapes. – International Journal of Osteoarcheology 6: 185–188.

Bartucz, L. (1938): A Mussolini-barlang ősembere. – In: Bartucz, L. – Dancza, J. – Hollendonner, F. – Kadic, O. – Mottl, M. – Pataki, V. – Pálosi, E. – Szabó, J. – Vendl, A. (1938): A cserépfalui Mussolini-barlang (Subalyuk). Barlangtani monográfia. Geol. Hung. Ser. Paleontol. fasc. 14: 49–99.

Bartucz, L. (1939): Der Urmensch der Mussolini-Höhle. – In: Bartucz, L. – Dancza, J. – Hollendonner, F. – Kadic, O. – Mottl, M. – Pataki, V. – Pálosi, E. – Szabó, J. – Vendl, A. (1940): Die Mussolini-Höhle (Subalyuk) bei Cserépfalu. Geol. Hung. Ser. Paleontol. fasc. 14: 49–105.

Pap, I. – Tillier, A-m. – Arensburg, B. – Weiner, S. – Chech, M. (1995): First scanning electron microscope analysis of dental calculus from European Neanderthals: Subalyuk (Middle Palaeolithic, Hungary). Preliminary report. – Bull. et Mém. de la Soc. d'Anthrop. de Paris, n.s. 7(1-2): 69–72.

Pap, I. – Tillier, A-m. – Arensburg, B. – Chech, M. (1996): The Subalyuk Neanderthal remains (Hungary): a re-examination. – Annales historico-naturales Musei Nationalis hungarici 88: 233-270.

Szabó, J. (1935): L'homme moustérien de la grotte Mussolini (Hongrie). Etude de la mandibule. – Bull. et Mém. de la Soc. Anthrop. Paris, t.6, fasc. 1-3: 22–30.

Thoma, A. (1963): The dentition of the Subalyuk Neanderthal Child. – Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie 54:127–150.

Tillier, A-m. – Mester, Zs. – Bocherens, H. – Henry-Gambier, D. – Pap, I. (2009): Direct dating of the “Gravettian” Balla child's skeleton from Bükk Mountains (Hungary): unexpected results. – Journal of Human Evolution 56(2): 209–12.

 

A poszt-pleisztocén gyűjtemény irodalma

Jankovich Miklós (1835): Egy Magyar hősnek, – hihetőleg Bene vitéznek, – ki még a' tizedik század' elején, Solt fejedelemmel, I. Berengár császárnak diadalmas védelmében Olaszországban jelen volt, újdonnan felfedezett tetemeiről, s öltözetének ékességeiről. [About the body and grave artifacts of a 10th century warrior]. – A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei II. kötet 1832–1834: 281–296.

 

Az Embertani könyvtár irodalma

Makra Sz. (1997): A Magyar Természettudományi Múzeum könyvgyűjteményei. Diplomamunka. Baja, Eötvös József Tanárképző Főiskola Pedagógiai Fakultáns. 34. pp. [ PDF ]

 

A Fotográfiai gyűjtemény irodalma

T. Knotik, Márta (1980): A Csongrád megyei fényképészet kezdetei (1859–1879). – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (1978-79/1): 113–172. (Letzter Lázárról is).

Fári, I. (1999): Szegedi betyárfényképek. – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Történeti Tanulmányok (Studia Historica) 2:439–460.

Fári, I. (2000): Szegedi betyárfényképek. – Ethnographia 111(1-2): 147–156.

Fogarasi, K. (2000): Fényképgyűjtemény. – In: Fejős, Z. (főszerk.): A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Budapest, pp. 729–776.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2013. február
összeállította Makra Szabolcs