Műszaki és üzemeltetési osztályvezető

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében
 

Műszaki és üzemeltetési osztályvezető

 
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 
 - A múzeum fenntartásában lévő épületek, valamint a múzeumhoz tartozó telephelyek, építmények berendezések állagának folyamatos figyelemmel kisérése és zavartalan, gazdaságos üzemeltetésük műszaki feltételeinek biztosítása
- Szervezi és irányítja a Műszaki és Üzemeltetési osztályon dolgozó beosztottak munkáját
- Műszaki területet érintő külső és belső adatszolgáltatás elkészítése - Beszerzési eljárások lebonyolítása, teljesítés igazolása
- Közbeszerzési értékhatár feletti beszerzések esetén a közbeszerzési törvényben foglaltak figyelembe vételével végzi munkáját
- Az éves költségvetés tervezéséhez üzemeltetési, épület-karbantartási és épület-beruházási tervet készít
- Műszaki területre vonatkozó likviditási tervet készít
- Bérbeadással hasznosított épületrészek önköltség számításának elkészítése
- Gépjárművek üzemeltetése
- Részt vesz a múzeum és telephelyeinek műszaki vonatkozású távlati tervezési munkáiban, műszaki, üzemeltetési számításokat végez
- Részt vesz a selejtezési és leltározási munkákban
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkakörével kapcsolatos jogszabályok változását és felelős annak gyakorlati alkalmazásáért
Betöltendő állás szakmacsoportja:  műszaki
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Munkaviszony (MT)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Budapest
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  3 hónap próbaidő; Illetmény a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről szóló rendelkezései az irányadók;
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
  Felsőfokú szakképzés, Általános műszaki (mérnöki) képzés, tovább nem bontható, Műszaki terület
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  1
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  Felsőfokú szakképzés, Általános műszaki (mérnöki) képzés, tovább nem bontható, Energetikus
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Közbeszerzésben jártasság, 3-5 év műszaki területen vezetői beosztás
  Közigazgatási gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
  Táblázatkezelő (pl. Excel) - Középszint
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  önéletrajz
  adatkezelési nyilatkozat
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.20. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.04.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  nhmus.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.04.17.