Locsmándi Csaba

Beosztás: 
osztályvezető, főmuzeológus
Szervezeti egység: 
Növénytár
Gyűjtemény: 
Gombagyűjtemény
Cím: 
H-1087 Könyves Kálmán krt. 40., Budapest, Magyarország
Levelezési cím: 
H-1087 Könyves Kálmán krt. 40., Budapest, Magyarország
Telefon: 
+36-1-210-1330
Email: 
locsmandi.csaba@nhmus.hu
Tudományos fokozat: 
Egyetemi doktorátus
Kutatási terület: 

Makroszkópikus gombák

Aktuális kutatások: 

Ritka és védett gombafajok felkutatása és vizsgálata a Kárpát-medencében.

Gombagénbank fejlesztése a Kárpát-medencében található gombafajokkal

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

Magyarország, Románia (Erdély), Ausztria (Őrvidék), Szlovákia (Gömör)

Oktatói tevékenység: 

Előadások és terepgyakorlatok gombaszakellenőri tanfolyamokon

Kiállítási tevékenység: 

Évenként megrendezésre kerülő, gombákat bemutató rendezvények (Kucsmagomba napok, Őszi Gombafesztivál) megszervezése és lebonyolítása

Múzeumpedagógiai tevékenység: 

Múzeumi nyári táborok - gombák bemutatása

Kutatók éjszakája - előadás

Ismeretterjesztési tevékenység : 

 

Ismeretterjesztő könyvek:

Albert, L., Locsmándi, Cs. & Vasas, G.1995: Ismerjük fel a gombákat! I. – Gabó Kiadó, Budapest, pp.192.

Albert, L., Locsmándi, Cs. & Vasas, G.1996: Ismerjük fel a gombákat! II. – Gabó Kiadó  Budapest, pp. 126.

Vasas G.  & Locsmándi, Cs. 2010: Gyakoribb gombáink.– Műszaki Kiadó, Budapest, pp. 204.

Albert, L., Locsmándi, Cs. & Vasas, G. 2011: Hazai védett és veszélyeztett gombafajok. Ismerjük fel a gombákat! III. – Gabó Kiadó, Budapest, pp.126.

Locsmándi Cs. &  Vasas G. 2014: Gyűjtsünk gombát erdőn-mezőn! (Let's collect mushrooms in woods and on meadows!) – Cser Kiadó, pp. 200

Locsmándi Cs. & Vasas G. 2019: Erdők-mezők gombái. (Mushrooms in woods and on meadows.) – Cser Kiadó,  Budapest, 396 pp.

 

Ismeretterjesztő cikkek

Locsmándi, Cs.1993: Génbank vadon termő gombáknak. – Élet és Tudomány, 16: 483-485.

Locsmándi, Cs. 1994: Gombamúmiák.– Élet és Tudomány, 16: 488-490.

Locsmándi Cs. &  Vasas G. 2005: Rejtélyes kucsmagombák.– Élet és Tudomány, 15: 472-473.

Locsmándi, Cs. 2007: Élelem vagy védelem.– Élet és Tudomány, 18: 560-563.

Vasas G. & Locsmándi, Cs.2014: Boszorkánykörök mesterei.– Élet és Tudomány, 31: 979-981

Locsmándi, Cs. 2018: Titokzatos gombamérgezések. Ehető-e a sárgászöld pereszke.– Élet és Tudomány, 39: 1222-1224.

Locsmándi, Cs. 2018: Titokzatos gombamérgezések. A begöngyöltszélű cölöpgomba.– Élet és Tudomány, 45: 1420-1422.

Fontosabb publikációk: 
1) LOCSMÁNDI, CS. 1992:  Makrogomba-kulturák hosszútávú fenntartása. Long-term preservation of fungus cultures - Clusiana, Mikol.Közlm. 31. (1-2): 35-48.
 
2) BABOS, M., BOHUS, G., LOCSMÁNDI, CS. & VASAS, G.1994: Über den Formenkreis von Rhodocybe popinalis (Fr.) Sing. und Rh. mundula (Lasch.) Sing. - Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 9: 44-50.
 
3) VASAS, G,.&  LOCSMÁNDI, CS. 1995: The macroscopic fungi (Basidiomycetes) of Őrség, Western Hungary. - Savaria, A Vas megyei múzeumok értesítője, 22 (2): 265-294.
 
4) VASAS, G., BOHUS, G. & LOCSMÁNDI, CS.1999: Genetic resource collection of Macrofungi in Hungary. - Studia Bot. Hung. 29: 17-34.
 
5) BOHUS, G., VASAS, G. & LOCSMÁNDI, CS. (1999): Two new fungus species from Hungary (Basidiomycetes, Agaricales). - Annles hist.-nat. Mus. natn. hung. 91: 37-44.
 
6) VASAS, G. & LOCSMÁNDI, CS.1999: Contributions to macrofungi of the forest along the Fekete-Körös, SE Hungary - Studia Bot. Hung. 30: 79-86.
 
7) VASAS, G. & LOCSMÁNDI, CS. 2009: The basidiomycetes of the Aggtelek National Park. – In: Papp, B. (ed.): Flora of the Aggtelek National Park. Cryptogams. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 53–107 pp.
 
8) VASAS G. & LOCSMÁNDI CS. 2013: Adatok a felvidéki Jablonca és Szádalmás (Gömör–Tornai-karszt) környékének nagygombavilágához. (New records of macrofungi for the environs of Jablonca and Szádalmás (Gömör-Torna Karst, SE Slovakia). – Mikológiai Közlemények, Clusiana, 52(1-2): 79-94.
 
9) GERHARDT, E., VASAS G. & LOCSMÁNDI CS. 2017: Gombászok kézikönyve. – Cser Kiadó, Budapest,720 pp.
 
10) LOCSMÁNDI Cs. & KOVÁCS G. 2019: Lysurus cruciatus (Phallaceae, Fungi), a phalloid species new to the hungarian Basidiomycota. – Studia botanica hungarica.  50 (2): 347-356.

 

 

Vasas, G. & Locsmándi, Cs. 1990: Lyophilization of fruit bodies of fungi for exhibition, education  and scientific purpuses at the Hungarian Natural History Museum. - II. Mycol. Cong. Regensburg. IA 33/4.

Vasas, G., Locsmándi, Cs. & Albert, L. 1990: Über  interessante Pilzfunde aus Ungarn II. (Basidiomycetes, Agaricales).- Annles hist.-nat. Mus. natn. hung. 82:.61-64.

Vasas, G., Locsmándi, Cs. & Albert, L.1991: Über  interessante Pilzfunde aus Ungarn III.  (Basidiomycetes, Agaricales). - Annles hist.-nat. Mus. natn. hung. 83: 87-89.

Locsmándi, Cs. 1992:  Makrogomba-kulturák hosszútávú fenntartása. Long-term preservation of fungus cultures - Clusiana, Mikol.Közlm. 31. (1-2): 35-48.

Locsmándi, Cs., Vasas, G. & Albert, L. 1993: Über  interessante Pilzfunde aus Ungarn IV.  (Basdiomycetes, Agaricales). Studia bot. Hung. 24: 23-26.

Locsmándi, Cs. & Vasas, G. 1993: How can be preserved  mushroom fruit bodies in their nativ state.  Annales Universitatis Scientiarum  Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae  43-44: 70.

Babos, M., Bohus, G., Locsmándi, Cs. & Vasas, G.1994: Über den Formenkreis von Rhodocybe popinalis (Fr.) Sing. und Rh. mundula (Lasch.) Sing. - Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 9: 44-50.

Vasas, G,.&  Locsmándi, Cs. 1995: The macroscopic fungi (Basidiomycetes) of Őrség, Western Hungary. - Savaria, A Vas megyei múzeumok értesítője, 22 (2): 265-294.

Locsmándi, Cs. & Vasas G. 1996: Macroscopic fungi (Basidiomycetes) of the "Aggteleki-Karszt". - Proceedings of the „Research, Conservation, Management” Conference, Aggtelek, Hungary, 1-5 May 1996, Volume I, pp. 39-45.

Vasas, G., Bohus, G. & Locsmándi, Cs. 1998:  Gombagénbank a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában. Mushroom culture collection in the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum - Clusiana, Mikol.Közlm. 37. (1-3): 41-54.

Vasas, G., Bohus, G. & Locsmándi, Cs.1999: Genetic resource collection of Macrofungi in Hungary. - Studia Bot. Hung. 29: 17-34.

Bohus, G., Vasas, G. & Locsmándi, Cs. (1999): Two new fungus species from Hungary (Basidiomycetes, Agaricales). - Annles hist.-nat. Mus. natn. hung. 91: 37-44.

Vasas, G. & Locsmándi, Cs.1999: Contributions to macrofungi of the forest along the Fekete-Körös, SE Hungary - Studia Bot. Hung. 30: 79-86.

Locsmándi, Cs. & Vasas, G.(2001): A fungisztázis jelensége a gombák körében. – Clusiana, Mikol. Közlm. 40. (3): 75-84.

Vasas, G. & Locsmándi, Cs. 2009: The basidiomycetes of the Aggtelek National Park. – In: Papp, B. (ed.): Flora of the Aggtelek National Park. Cryptogams. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 53–107 pp.

Vasas, G. & Locsmándi, Cs. 2009: The basidiomycetes of the Aggtelek National Park. – In: Papp, B. (ed.): Flora of the Aggtelek National Park. Cryptogams. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 53–107 pp.

Vasas G. & Locsmándi Cs. 2013: Adatok a felvidéki  Jablonca és Szádalmás (Gömör–Tornai-karszt) környékének nagygombavilágához. (New records of macrofungi for the environs of Jablonca and Szádalmás (Gömör-Torna Karst, SE Slovakia). – Mikológiai Közlemények, Clusiana, 52(1-2): 79-94.

Vasas G. & Locsmándi Cs. 2016: Gombagénbank a Magyar Természettudomanyi Múzeum Növénytárában (Genetic Resource Collection of fungi at the Botanical Department of theHungarian Natural History Museum (BP) – XI. Aktualis flóra- es vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia, 11th International Conference „Advances in research on the fl ora and vegetation of the Carpato-Pannonian region”12-14. 02.2016. Budapest. Book of abstracts, AFVK XI, 2016. pp. 231-232.

Gerhardt, E., Vasas G. & Locsmándi Cs. 2017: Gombászok kézikönyve. – Cser Kiadó, Budapest,720 pp.

LOCSMÁNDI Cs. & KOVÁCS G.: Lysurus cruciatus Phallaceae, Fungi), a phalloid species new to the hungarian Basidiomycota. – Studia botanica hungarica.  50 (2): 347-356.