A Magyar Természettudományi Múzeum adatkezelései

 1. 1276-2022 Főig Az Adatkezelő által fenntartott könyvtárak igénybevétele, a könyvtárak által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során az MTM által megvalósuló személyes adatok kezelése
 1. 1277-2022 Főig Az Adatkezelő létesítményeibe érkező, belépőkártyával nem rendelkező vendégeknek a beléptető pontokon történő áthaladása során személyes adatok rögzítése, felhasználása a fizikai biztonság átláthatósága érdekében (vagyonbiztonság védelme, ingatlan- és vagyonvédelem, az adatkezelő vagyonában keletkezett kár esetén jogi igényhez szükséges bizonyítékok gyűjtése érdekében).
 1. 133-1-2023 Főig. Adatkezelő kiemelt fontosságú együttműködő partnereivel, vendégeivel (VIP) történő kapcsolattartás
 1. 134-1-2023 Főig. Adatkezelő szakmai együttműködő partnereivel történő kapcsolattartás
 1. 135-1-2023 Főig Az Adatkezelő által küldött hírlevelek regisztrációjához szükséges adatkezelés
 1. 136-1-2023 Főig A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény hatálya alá tartozó médiatartalom szolgáltatókkal történő kapcsolattartás
 1. 137-1-2023 Főig. Az Adatkezelő által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő bejelentés, TB társadalombiztosítási bejelentés, adatszolgáltatás, statisztikai adatszolgáltatások, munkaviszonyra vonatkozó egyéb hatósági adatszolgáltatások és nyilvántartások érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése
 1. 138-1-2023 Főig Az Adatkezelő, mint munkáltató által a dolgozók részére cafeteria juttatás biztosítása és az ezekhez szükséges bejelentések, nyilatkozatok kezelése.
 1. 139-1-2023 Főig Az Adatkezelő, mint munkáltató által a munkavállalói részére gyermek utáni pótszabadság megállapítása, gyermek születésekor járó pótszabadság megállapítása, családi adókedvezményre való jogosultság, gyermekápolási táppénz nyilvántartása, gyermek születésével összefüggő juttatások megállapítása és bejelentések tétele érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése
 1. 140-1-2023 Főig Az Adatkezelő, mint munkáltató által foglalkozás-egészségügyi alkalmassági ellenőrzés nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése
 1. 141-1-2023 Főig Az Adatkezelőnek, mint kijelölt munkahelynek a közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
 1. 142-1-2023 Főig Magyar Természettudományi Múzeum, mint fogadó szervezet által a közérdekű önkéntes tevékenységet végzőkkel kapcsolatos adatkezelése
 1. 143-1-2023 Főig Az Adatkezelő, mint megbízó által a megbízottal történő jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése, a szerződésből eredő kötelezettség teljesítése.
 1. 144-1-2023 Főig Az Adatkezelőt, mint munkáltatót terhelő kötelező munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása, az adatok tárolása, felhasználása, törlése
 1. 145-1-2023 Főig A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása érdekében szükséges adatok kezeléséről
 1. 146-1-2023 Főig Az Adatkezelő, mint munkáltató által a munkavállalók részére történő munkabér, ill. egyéb járandóság elszámolása és a kapcsolódó adatszolgáltatások keretében az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése.
 1. 147-1-2023 Főig Az Adatkezelő által a munkaidő, a szabadság, pótszabadság nyilvántartás érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése
 1. 148-1-2023 Főig Az Adatkezelő által a munkaköri leírás és az Mt. 46.§ szerinti tájékoztató elkészítése, módosítása, nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése
 1. 149-1-2023 Főig Az Adatkezelő, mint munkáltató által a munkavállalókkal történő munkaszerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a munkaszerződésből eredő kötelezettség teljesítése, az ezekhez szükséges bejelentések, nyilatkozatok kezelése.
 1. 150-1-2023 Főig Az Adatkezelő által a nyugellátás biztosítása érdekében szükséges adatok kezelése.
 1. 151-1-2023 Főig Az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlatra történő jelentkezés során megadott adatok, önéletrajzok, valamint pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése
 1. 152-1-2023 Főig Az Adatkezelő munkavállalói szakszervezeti (vagy egyéb érdekképviseleti) tagdíjlevonásával kapcsolatos személyes adatok nyilvántartása
 1. 153-1-2023 Főig Az Adatkezelő által szervezett Természetbúvár Táborban való részvétel regisztrációjához szükséges adatkezelés
 1. 154-1-2023 Főig Az Adatkezelőt, mint munkáltatót terhelő, a munkába járás utazási költségtérítésének biztosítása érdekében szükséges személyes adatok kezelése.
 1. 155-1-2023 Főig Az Adatkezelő létesítményeiben munkaidőn kívül, illetve munkaszüneti napon való benttartózkodással kapcsolatos személyes adatok kezelése.
 1. 156-1-2023 Főig Az Adatkezelő által meghirdetett rajz- vagy egyéb pályázatok, nyereményjáték során a résztvevők/pályaműveket beküldők díjazása, a pályaművek bemutatása.
 1. 157-1-2023 Főig Adatkezelő létesítményeiben a kulcsok kiadásának és visszavételének nyilvántartása
 1. 158-1-2023 Főig Az Adatkezelő által a dolgozója részére a múzeum területén történő saját gépjármű tárolásához/parkolásához szükséges engedély kiállítása
 1. 159-1-2023 Főig Az Adatkezelő gépjárműveinek üzemi célra/magáncélra történő használatának engedélyezése és nyilvántartása
 1. 160-1-2023 Főig Az Adatkezelő létesítményeiben saját tulajdonú eszköz munkahelyen történő használatának engedélyezése és nyilvántartása
 1. 161-1-2023 Főig Az Adatkezelő dolgozóinak biztosított mobiltelefon és SIM kártya használatának nyilvántartása
 1. 163-1-2023 Főig Az MTM belső címlistája (dolgozóinak elérhetőségével) kapcsolatos adatkezelés
 1. 164-1-2023 Főig Az MTM rendezvényeivel kapcsolatos adatkezelés (regisztráció)
 1. 165-1-2023 Főig Az MTM tudományos, szakmai tevékenységet ellátó dolgozóinak adatai kezelése
 1. 166-1-2023 Főig Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában számla kiállítása.
 1. 167-1-2023 Főig Az Adatkezelő által kezelt gyűjtemény fotózásához/forgatásához szükséges engedély kiállítása
 1. 168-1-2023 Főig Az Adatkezelő tevékenységével, működésével kapcsolatos szerződések előkészítése, megkötése és a szerződésből eredő kötelezettség teljesítése.
 1. 169-1-2023 Főig Az Adatkezelő által őrzött kulturális javak nyilvántartása
 1. 170-1-2023 Főig Az Adatkezelő által kezelt gyűjtemény kutatásához szükséges engedély kiállítása
 1. 171-1-2023 Főig Magyar Természettudományi Múzeum, mint ajánlatkérő által kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatkezelések
 1. 172-1-2023 Főig A kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés
 1. 173-1-2023 Főig Az Adatkezelő gyűjteményének gyarapításával kapcsolatos szerződések előkészítése, megkötése és a szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, nyilvántartása.
 1. 216-1-2023-Főig Ügyfélkapcsolat és panaszkezelés
 1. 218-1-2023-Főig Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken (pl. kiállításon, táborokban, foglalkozásokon, „családi” napokon) képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, felhasználása, és közzététele az MTM tájékoztatási felületein a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás nyújtása, valamint az MTM rendezvényeinek népszerűsítése érdekében.
 1. 219-1-2023-Főig Az MTM által meghatározott tartalommal működő internetes weboldal használatával összefüggő felhasználói adatok kezelése. Információgyűjtés arra vonatkozóan, hogy a látogatók hogyan használják az Adatkezelő weboldalát.
 1. 217-1-2023-Főig Az Adatkezelő által kialakított MIR online időpont foglaló rendszer felülete használatához szükséges adatkezelés
 1. 361-1-2023-Főig Az Adatkezelő által személyes adatkezeléssel érintett személy érintetti jogainak gyakorlása során keletkezett adatok kezelése
 1. 360-1-2023-Főig Az MTM kezelésében álló vendégszobák igénybevételével kapcsolatos adatkezelésről
 1. 497-1-2023 Főig Védett területek megfigyelése, az emberi élet, testi épség védelme és a vagyonbiztonság érdekében kiépített kamerarendszer használatával: a közvetített képek folyamatos figyelemmel kísérése, kép(kamera)felvételek készítése, valamint az ezzel összefüggésben megvalósuló személyes adat kezelések.
 1. 498-1-2023 Főig Az Adatkezelő létesítményeibe belépés érdekében belépőkártyák igénylése, nyilvántartása, beléptető pontokon történő áthaladás során keletkezett adatok rögzítése, felhasználása a fizikai biztonság átláthatósága érdekében (vagyonbiztonság védelme, ingatlan- és vagyonvédelem, az adatkezelő vagyonában keletkezett kár esetén jogi igényhez szükséges bizonyítékok gyűjtése érdekében).