Soltész Zoltán

Beosztás: 
segédmuzeológus
Szervezeti egység: 
Állattár
Gyűjtemény: 
Kétszárnyúak gyűjteménye
Cím: 
1088 Budapest, Baross u. 13.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: 
+36-1-267-7100 / 129
Email: 
soltesz@zoo.nhmus.hu / soltesz@entomologia.hu
Tudományos fokozat: 
MsC
Kutatási terület: 
Kétszárnyúak (Diptera) taxonómiája 
Kétszárnyúak (Diptera) faunisztikai kutatása Magyarországon
Aktuális kutatások: 
Kétszárnyúak faunisztikai kutatása Magyarországon
Odúlakó madarak kétszárnyúegyütteseinek vizsgálata
Gyűjtőutak és tanulmányutak: 
Kétszárnyúak faunisztikai kutatása Magyarországon
Odúlakó madarak kétszárnyúegyütteseinek vizsgálata
Fontosabb publikációk: 
PAPP L. & SOLTÉSZ Z. (in press): Megagrapha poeciloptera sp. n., the second European species of the genus (Diptera, Hybotidae). – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 

SZENTPÁLI-GAVALLÉR K., DÁN Á., ERDÉLYI K., ANTAL L., BÁNYAI K., TÓTH M., BÁLINT Á., KEMENESI G., SOLTÉSZ Z., JAKAB F. & BAKONYI T. (in press): Monitoring of West Nile virus in mosquitoes between 2011–2012 in Hungary. – Vector-Borne and Zoonotic Diseases

SOLTÉSZ Z. 2012: Aedes geminus Peus, 1970 (Diptera: Culicidae), a new member of the fauna of Hungary. –Folia entomologica hungarica 73: 105–108. 

MERKL O., SZABÓ K., FÜLÖP D., BOZSÓ M., MÁTÉ A., PEREGOVITS L., SOLTÉSZ Z., SOMOGYI K. & PÉNZES ZS. 2007: A pusztai gyalogcincér. – In: FORRÓ L. (szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 125–132. 

PEREGOVITS L., KÖVÉR SZ. & SOLTÉSZ Z. 2007: A kiskunsági szikes puszták gyalogcincér-együttesei. – In: FORRÓ L. (szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 211–220.