Makra Szabolcs

Beosztás: 
Könyvtáros
Szervezeti egység: 
Embertani Tár
Gyűjtemény: 
Embertani könyvtár, Embertani fotógyűjtemény, Embertani adattár
Cím: 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: 
+36-1-210-1075 / 5017
Email: 
makra.szabolcs@nhmus.hu
Kutatási terület: 

Az Embertani Tár leltározott embertani szakanyagának katalógusa
Az Embertani Tár dolgozóinak szakirodalmi munkássága (bibliográfiák)
Az Embertani Tár történetének kutatása

Aktuális kutatások: 

A MΩMOΣ repertóriuma : Őskoros kutatók összejöveteleinek nyomtatásban megjelent cikkei (1–11)

Anthropologiai közlemények repertóriuma

Hadak útján : A népvándorlás kor (fiatal) kutatóinak írásai (felkutatás, megszerzés, megszerkesztés, közzététel)

A magyar antropológia bibliográfiája 1989–1992

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

2008: Budapest, Nagyboldogasszony templom, kripta feltárás [Mátyás templom]
2007: Vác, Deákvári temető, exhumálás
2006: Vác, Deákvári temető, exhumálás
2005: Vác, Deákvári temető, exhumálás
1997: Máriabesnyő, Grassalkovich kastély, kripta feltárás

Ismeretterjesztési tevékenység : 

Írásai a múzeumi blogon

Antropológiai hírek az internetről, blog-szerkesztő, https://embertan.blog.hu

Fontosabb publikációk: 

Teljes publikációs lista via MTMT

Makra Sz. 2017: Magyar antropológusok újonnan feltárt publikációi : Nemeskéri János, Thoma Andor, Malán Mihály, Tóth Tibor, Lipták Pál és Allodiatoris Irma bibliográfiáinak kiegészítése. – [elektronikus] pp. 1–4. http://embertan.blog.hu/2017/01/25/bibl_kieg

Makra Sz. 2016: Prof. Dr. Regöly-Mérei Gyula (1908–1974) bibliográfiája. – [elektronikus] pp. 1–18. és MEK http://mek.oszk.hu/15600/15665

Makra Sz. 2015: Prof. Dr. Józsa László (1935–2014) rövid életrajza és bibliográfiája. – Magyar Elektronikus Könyvtár. http://mek.oszk.hu/14600/14628/ [Accessed: 15 Oct 2015]

Makra Sz. 2013: A magyar antropológia bibliográfiája: 1984–1988. (Bibliography of Hungarian anthropology (1984–1988).) – Magyar Elektronikus Könyvtár. http://mek.oszk.hu/12600/12637/ [Accessed: 4 July 2014].

Makra Sz. 2013: Dr. Irma Allodiatoris (1912–1988): biographical sketch and bibliography. – Annales historico-naturales Musei-nationalis hungarici 105: 395–401.

Makra Sz. 2012: Dr. Pál Lipták (1914–2000): biographical sketch and bibliography. – Folia Anthropologica 11: 129–138.

Makra Sz. 2010: Andor Thoma (1928–2003): biographical sketch and bibliography. – Annales historico-naturales Musei-nationalis hungarici 102: 269–279.

Makra Sz. 2010: Repertory of the Anthropologia hungarica (preliminaries: Crania hungarica). Publications of the Anthropological Department (1956–1992). – Folia Anthropologica 9: 91–127.

Makra Sz. & Bernert Zs. 2009: Dr. Olga Bottyán (1919–2008): biographical sketch and bibliography. – Annales historico-naturales Musei-nationalis hungarici 101: 181–186.

Merkl O. , Grabant A., Makra Sz., Peregovits L. & Soltész Z. 2008: Complete list of papers published in the Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici between 1903 and 2007. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 100: 95–244.

Makra Sz. 2007: A Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának leltározott szakanyaga. [Inventorised anthropological material of the Department of Anthropology, Hungarian Natural History Museum.] – Hungarian Natural History Museum, Budapest. [CD-ROM, ISBN 978-963-9877-00-9]

Makra Sz. 2007: Mihály Malán (1900–1968): Biographical sketch and selected bibliography. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 99: 211–224.

Csatolmányok: