Az MTM stratégiai célkitűzései

A múzeum 2014-ben megfogalmazta stratégiai célkitűzéseit, melyek küldetésének teljesítését szolgálják. 

1. Átfogó cél: Országos természettudományos muzeológiai módszertani, múzeumi oktatási és tudománykommunikációs, szolgáltató jellegű kompetenciaközpont létrehozása a biológiai sokféleség jelentőségének tudatosítása, a megőrzését szolgáló széles körű szemléletformálás érdekében. A tagintézmények révén regionális központok és országos hálózat kialakítása.
 

Speciális célok: 

a) Az országos természettudományos muzeológiai kompetenciaközpont létrehozása érdekében: 

 •  a Nemzeti Természetrajzi Gyűjtemény elektronikus nyilvántartásának, a gyűjtemények digitalizálásának fejlesztése, a szélesebb körű hozzáférés javítása;
 •  szisztematikus, hiánypótló, a jelenkori természetvédelmi célkitűzésekhez alkalmazkodó gyűjteménygyarapítás;
 •  a tudományos kutatás és a kutatószolgálat működési rendszerének fejlesztése, hozzáférhető tudományos adatbázisok létrehozása;
 •  nemzetközi tudományos együttműködésekben való részvétel.(Mérhetőség: e-nyilvántartott tárgyak darabszáma, megjelenése és hozzáférhetősége, nyertes tudományos pályázatok, nemzetközi kapcsolatok, stb.)

b) Az országos természettudományos múzeumi oktatási és képzési kompetenciaközpont létrehozása érdekében: 

 • akkreditált természettudományos muzeológus továbbképzés;
 • akkreditált természettudományos múzeumpedagógus-képzés;
 • akkreditált természettudományos preparátorképzés;
 • pedagógusképzés a múzeum nyújtotta tanulási-tanítási lehetőségek kiaknázására;
 • módszertani képzés a természettudományos kiállítások rendezésére. (Mérhetőség: képzések száma, résztvevők száma stb.)

c) A tudománykommunikáció eszközeivel a társadalmi hasznosítás és szemléletformálás céljából végzett tudásátadó tevékenység érdekében:

 • Természetismereti Tudásközpont kialakítása, az ismeretátadás módszertanának, programjának a kidolgozása (Mindenki Múzeuma program fejlesztése);
 • a jelen problémáinak, jelenségeinek megismertetését, feldolgozását szolgáló, korszerű kiállítások, közművelődési és közönségszolgálati programok kidolgozása és megvalósítása;
 • virtuális, online, interaktív múzeum létrehozása;
 • bemutató, kiállítási és múzeumpedagógiai célokat szolgáló gyűjtemények létrehozása;
 • tematikus évek kialakítása a múzeum tudományos és muzeológiai eredményeinek a bemutatására, illeszkedve a nemzetközi és országos tematikus évekhez (pl. 2015 – A fény éve). (Mérhetőség: látogatószám, elégedettség, nyertes pályázat, jegybevétel stb.)

2. Átfogó cél: A Magyar Természettudományi Múzeum végleges, egységes elhelyezése érdekében az élmény-alapú múzeum koncepciójának és funkcionális terveinek az elkészítése, kormánydöntéshez való előterjesztése.