Videók az előadásokról

 

Program

December 12. kedd

I. Gyűjteményezés

Czirák Zoltán (Földművelésügyi Minisztérium): Gyűjtések természetvédelmi jogszabályi háttere. Mit és hogy lehet gyűjteni, átvenni és bemutatni egy természettudományi múzeumban?

 

 

Csorba Gábor (MTM): A modern természettudományos gyűjteményezési stratégiák. 

 

 

Vörös Judit (MTM): Hogyan befolyásolják a gyűjtési technikák a természettudományos gyűjtemények multidiszciplináris felhasználhatóságát? (Molekuláris biológiai, populációgenetikai, morfometriai vizsgálatok, modern kiállítási és közművelődési felhasználhatóság kérdésköre.) 

 

 

December 13. szerda

II. Múzeumi törvények, szabályzatok, előírások

 

Matskási István (MTM): A 140/1997-es törvény változásai, és hatása a múzeumok tevékenységére. 

 

 

Ábrahám Levente (Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum): A 30/2014-es EMMI rendelet előírásai, értelmezése a mindennapi gyakorlatban. A legjobb gyakorlatok ismertetése a jogszabályi háttér alkalmazására. 

 

 

III. Digitalizációs stratégia

Kemecsi Lajos, Granasztói Péter és Máté György (Néprajzi Múzeum): Központi digitalizációs stratégia ismertetése, a muzeális gyűjtemények lehetőségei és kötelezettségei, a digitalizált anyag felhasználása és közzététele. Az adatvagyon kezelése.

 

 

Gubányi András (MTM): Hol tart a gyűjteményi állományok digitalizálása, milyen irányokat érdemes és lehet követni? Mit digitalizáljunk?

 

 

 

December 14. csütörtök

IV. Kiállítások és közművelődési programok tervezése

Medzihradszky Zsófia (MTM): A gyűjteményeken alapuló kiállítási és közművelődési stratégia kialakítása és alkalmazása. A természettudományos múzeumok és gyűjtemények feladata, lehetőségei, aktuális témák felvállalása. 

 

 

Ruttkay Zsófia (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem): 21. századi ötletek és bemutatási módok. 

 

V. Tudománykommunikáció

 

Jókuthy Emese (MTM): Ismeretterjesztő tevékenység, az on-line felületek és a „social media” használata. 

 

 

Vas Zoltán (MTM): Szakcikkek és tudománykommunikáció. 

 

 

 

A képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk ki, amelynek feltétele egy személyre és/vagy intézményre szabott 5–10 oldalas esettanulmány elkészítése „A terepmunkától a közzétételig” témakörben 2018. január 20-ig. Reményeink szerint ezekből az esettanulmányokból egy olyan körkép áll majd össze, ami alapja lehet egy, a döntéshozó felé leadandó nagyobb helyzetértékelésnek.