titkárságvezető

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum

Titkárság

titkárságvezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű (3 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a főigazgató személyi asszisztenciájának ellátása, - a múzeum adminisztrációjának koordinációja, - vendégszobák üzemeltetése - a belső ellenőr munkájának támogatása - iktatás és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Középiskola/gimnázium,

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

–  magyar állampolgárság,

–  büntetlen előélet,

–  cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–  Felsőfokú képesítés,

– Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

–  levéltáros vagy irattáros képesítés.

Elvárt kompetenciák:

–  jó kommunikációs képesség,

– jó problémamegoldó képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.04.10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bohoczki Luca nyújt, a bohoczki.luca@nhmus.hu  email címen.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.04.17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.