gazdasági ügyintéző

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

gazdasági  ügyintéző

munkakör betöltésére

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű (3 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross u. 13.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– a szakterület ügyiratainak iktatása,

– a beérkező számlák iktatása

– az ügyiratforgalom kezelése

– általános levelezés előkészítése,

– analitikus nyilvántartások vezetése

– a gazdasági igazgató titkárságán asszisztensi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

megegyezés szerint

 

Pályázati feltételek:

– legalább középfokú végzettség,

– megbízhatóság, pontosság, precizitás,

– önálló és csapatmunkára való képesség,

– büntetlen előélet, cselekvőképesség,

– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– gazdálkodási alapismeretek,

– legalább egy éves hasonló területen szerzett gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével, elérhetőséggel,

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

– hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 04.10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorba Zoltánné nyújt, a csorba.zoltanne@nhmus.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 04.17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon

szerezhet.