Biztonsági csoportvezető

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet


Biztonsági csoportvezető

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • a biztonsági osztály részlegeinek a koordinálása
 • a biztonsági rendszerek felügyelete
 • a biztonsági osztály adminisztrációjának az intézése

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

Pályázati feltételek:

 • munka és tűzvédelmi képesítéssel való rendelkezés
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magas szintű együttműködő készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Átfogó tűzvédelmi és munkavédelmi ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével,

.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kádár Lajos nyújt, a 06 30 857 9812-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.